web

 WOMAN  revista      JUDT MASCÓ/NATURA BISSÉ           Realización: Marga Solé.   Maquillaje: Fernando Torrent .   

 

JUDIT MASCÓ   revista HOLA!   despacho de Arquitectura de Ricardo Bofill.

 

JUDIT MASCÓ   LECTURAS

 

JUDIT MASCÓ   revista  PSYCOLOGIES  Estilismo: Monica Moreno. Maquillaje: Fernando Torrent .